BRANDSÄKRING AV VINDAR

Ett stort behov idag för föreningar är att man behöver se över sitt brandskydd på vindar på sina radhus och flerfamiljshus.

Vi hjälper bostadsrättsföreningar med dels besiktning av vindar tillsammans med en brandkonsult för att fastställa vad som eventuellt behöver åtgärdas gällande brandskyddet. Ni får efter besiktningen ett dokument/intyg, som berättar om era vindar uppfyller dagens brandkrav.

 

Uppfyller inte vindarna dagens brandkrav får föreningen en kostnadsfri offert på åtgärder.

En besiktning tar mellan 2-3 timmar.

 

• Besiktning

• Intyg

• Kostnadsfri offert

• Brandsäkring

• Garanti