. Referenser .

Träfasad

Putsfasad

Fönster

Trapphus